Može i drugačije, znamo kako!

Predstavnice Udruženja Dignitet u direktnom radu sa velikim brojem različitih profesija dolaze do povretnih informacija koliko je važno govoriti i raditi sa ženama na temu brige o sebi, postavljanja granica kao i prevencijom sagorijevanja na poslu. Međuljudski odnosi su jedan od najvećih problema sa kojima se u pružanju supervizije i psihoterapije struka susreće

Brojna zanimanja kao što su odgajatelji, aktivisti, socijalni radnici, pedagozi, socijalni pedagozi, zdravstveni radnici, rehabilitatori, nastavnici, terapeuti, učitelji i drugi koji rade s ljudima svakodnevno se susreću s faktorima koji donose rizik za njihovo zdravlje.
Projekt: Može i drugačije, znamo kako!
Mostar 12.7. 2022.
“Objava ove publikacije/ovog videa podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska. Sadržaj publikacije/videa odražava isključivo stavove njegovih autora/-ica i ne predstavlja nužno i službene stavove EIŽ-a”
 
 

Related Posts