Projekat On my own- Neću štelu Vol II

Projekat On my own- Neću štelu Vol II ima za cilj da doprinese smanjenju korupcije u bh društvu i jačanju učešća građana u borbi protiv korupcije.

Poseban akcenat se stavlja na umjetnički aktivizam i ekološku osviještenost građana, kao i doprinos mladi u borbi protiv korupcije. Udruženje “Dignitet” provoditi će brojne aktivnosti koje će doprinijeti aktiviranju mladih da problem korupcije adresirati kao jedan od glavnih prioriteta u svojim lokalnim zajednicama.

Related Posts