Novi anti-korupcijski projekat

Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” provoditi će aktivnosti koje će doprinijeti aktiviranju mladih da problem korupcije adresirati kao jedan od glavnih prioriteta u svojim lokalnim zajednicama.

Projektom “On my own- Neću štelu Vol II ” ima se za cilj doprinijeti smanjenju korupcije u bh društvu i jačanju učešća građana u borbi protiv korupcije. Poseban akcenat se stavlja na umjetnički aktivizam i ekološku osviještenost građana, kao i doprinos mladi u borbi protiv korupcije.
 
Putem umjetnosti i direktnim radom na terenu doprinositi će se podizanju svijesti građana o postojanju problema korupcije u društvu kao i bazirati se na ohrabrivanju i pružanju podrške građanima da lično preduzmu i uključe se u akcije koje će rezultirati borbom protiv potencijalne ili dokazane korupcije, zloupotreba položaja od strane nadležnih vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovornog ponašanja vršilaca javnih funkcija, predstavnika vlasti, nepoštivanja zakonskih procedura ili drugih javnih politika, nezakonitog i neodgovornog trošenja javnih resursa, zagovaranja za donošenje nedostajućih politika koje će smanjiti prostor za korupciju i sl.
 
U proteklom periodu Edisa Demić kao učesnica projekta Regional Creative Hube uz podršku FOD provodila je brojne aktivnosti u Mostaru i tako po prvi put doprinijela da umjetnost služi kao sredstvo za borbu protiv korupcije. . Sve provedene aktivnosti se mogu pronaći na web stranici www.necustelu.ba. i www.dignitet.ba
 
Po ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije (Corruption Perception Index – CPI) Bosna i Hercegovina zauzela je treće najgore mjesto u Evropi sa ocjenom 35, na skali od 0 do 100, što je ukupno pozicionira na 110. mjesto od 180 zemalja, a lošiji rezultat imaju samo Ukrajina i Rusija. Ocjena je ista kao i prošle godine i najgora je u posljednjoj deceniji, jer BiH, za razliku od zemalja okruženja, nije ostvarila nikakav napredak na polju borbe protiv korupcije, prije svega zbog političke opstrukcije ključnih reformi.
Linija na koju bh građani mogu prijaviti korupciju 062 909 222
Projekat je podržan od Fonda otvorenog društva BiH.

Related Posts