Međunarodni Dan Borbe Za Ukidanje Ropstva

2. decembar- Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva, datum kada je usvajena UN Konvencije za suzbijanje trgovine ljudima i iskorištavanja prostitucije drugih (Rezolucija 317 (IV) od 2. decembra 1949. godine).
Trgovina ljudima predstavlja kršenje ljudskih prava i kršenje osnovnih sloboda, digniteta i integriteta pojedinca. Od prestanka ratnih dejstava pa sve do danas Bosna i Hercegovina (BiH) je identifikovana kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima.
Trgovina ljudima je krivično djelo i predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava a žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najsurovijim oblicima torture i nehumanog postupanja. Izvještaji međunarodnih organizacija (US Sate Department, GRETA, OSCE, EU ) koje se bave problemom TLJ ukazuju na evidentan porast broja bh. državljanki koje su žrtve seksualne i radne eksploatacije u inostranstvu.
Bosna i Hercegovina i dalje je jako loše ocjenjena od strane vlade SAD u TIP izvjestaj stoga i dalje se BiH nalazi u grupi II na listi za posmatranje.
Udruženje “Dignitet” svojim predanim radom radi kontinuirano na prevenciji trgovine ljudima.

Related Posts