Međunarodni Dan Osoba Sa Invaliditetom

3. decembra, širom svijeta obilježava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.
Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj cilj je postavljen od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.
Kao organizacja koja se zalaže za poštivanje ljudskih i dječijih prava na današnji dan želimo skrenuti pažnju na probleme s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.
Ove godine Međunarodni dan osoba s invaliditetom obilježit će se tokom sedmice od 30. novembra do 4. decembra, zajedno sa 13. zasjedanjem Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
Napominjemo da se i naša država još od 2010. godine obavezala na poštivanje UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Tema obilježavanja 3. decembra ove godine je „Izgradnja boljeg: pristupačnijeg i održivijeg društva nakon pandemije COVID -19 koje u potpunosti uključuje osobe s invaliditetom„ .
Naša djeca i osobe sa invaliditetom trebaju mogućnosti u kojima će se kroz razumnu prilagodbu uspješno pripremiti za sutrašnjicu i biti uključeni u društvo, kao njegovi ravnopravni članovi.

Related Posts