Edukacije u sklopu projekta „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ — copy

Krećemo sa šest online edukacija u okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, u organizaicji udruženja JaBiHEU i Dignitet.
Kroz sudjelovanje stručnjaka, organizacija civilnog društva i institucija, cilj nam je uticati na društveno okruženje stvaranjem održivih promjena koje će poboljšati zaštitu žena, podići svijest te promovisati dugoročnu prevenciju nasilja.
Online predavanja će se održati šest puta tokom novembra i decembra 2023. godine, svaki put u trajanju do dva sata.
Cilj online predavanja nam je stvoriti prostor za duboku analizu izazova s kojima se suočavamo te predložiti održiva rješenja koja će znatno pridonijeti stvaranju sigurnijeg društva za sve građane.

Prvo online predavanje
Ponedjeljak, 20.11.2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavač: prof. dr. Sandi Dizdarević
Tema: Metodologija za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i efektivnosti rada svih nadležnih aktera, uz aktivno učešće ženskih organizacija civilnog društva.

Drugo online predavanje
Utorak, 28.11.2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavači: sutkinja Marija Aničić- Zgonjanin i sutkinja Sonsirej Radivojević.

Treće online predavanje
Utorak, 05.12. 2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavači: sutkinja Katica Artuković i sutkinja Lejla Konjić Dragović.
Tema: Obrada slučajeva pokušaja ubistva.

Četvrto online predavanje
Petak, 08.12.2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavači: sutkinja Ružica Jukić i sutkinja Erna Telalović Ćosić.
Tema: Trgovina ženama i femicid.

Peto online predavanje
Utorak, 12.12.2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavačica: Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka
Tema: Multisektorska saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama i pružanja usluga žrtvama, uključujući specijalizirane usluge koje pružaju organizacije civilnog društva.

Šesto online predavanje
Četvrtak, 21.12.2023. od 11:00 do 13:30 sati.
Predavač: Gorana Mlinarević, aktivistica.
Tema: Podrška istraživanju i prikupljanju podataka o rodno zasnovanom nasilju nad ženama, uključujući nasilje u porodičnom i partnerskom kontekstu.

Projekat finansira Evropska unija, u okviru projekta se istovremeno radi na unapređenju pravnog okvira i edukaciji građana i građanki kao i na sistemskom pristupu rješavanju rodno zasnovanog nasilja.
#NijednaŽenaŽrtvaNasilja
JaBiHEU
Udruženje Dignitet
Evropska unija u Bosni i Hercegovini

Related Posts