Day

June 11, 2024
Ključne riječi: patrijarhat, tradicionalne norme, nasilje, rodno zasnovano nasilje u vezama. Rodno zasnovano nasilje u vezama i braku u Bosni i Hercegovini često je ukorijenjeno u tradicionalnim društvenim normama i očekivanjima koja oblikuju uloge muškaraca i žena. Bosanskohercegovačko društvo, kao i mnoge druge zajednice na Balkanu, duboko je ukorijenjeno u patrijarhalnim vrijednostima. Patrijarhat se očituje...
Read More