Day

May 7, 2024
Održano je prvo online predavanje u sklopu projekta “Žene u fokusu radnih prava” koje je privuklo veliku pažnju žena u Bosni i Hercegovini. Pod nazivom “Mehanizmi putem kojih se može ostvariti zaštita prava iz radnih odnosa”, predavanje je održano danas, utorak 07.05.2024. putem Zoom platforme od 11:00 do 14:00 sati. Sudija Belma Čano Sejfović vodila...
Read More