Održana edukacija: Mehanizmi zaštite prava iz radnih odnosa

Održano je prvo online predavanje u sklopu projekta “Žene u fokusu radnih prava” koje je privuklo veliku pažnju žena u Bosni i Hercegovini. Pod nazivom “Mehanizmi putem kojih se može ostvariti zaštita prava iz radnih odnosa”, predavanje je održano danas, utorak 07.05.2024. putem Zoom platforme od 11:00 do 14:00 sati.

Sudija Belma Čano Sejfović vodila je edukativnu sesiju koja je obuhvatila širok spektar tema, uključujući pretpostavke za zaštitu prava iz radnog odnosa, proces ostvarivanja tih prava, kao i interne, eksterne i sudskim putevima zaštite. Također, naglasak je bio na ulozi inspekcije u radnim odnosima, uz primjere iz sudskih praksi.

Predavanju su prisustvovale mnogobrojne predstavnice nevladinih organizacija, vladinih institucija i sindikata, što potvrđuje važnost teme i potrebu za kontinuiranom edukacijom o pravima iz radnog odnosa. Ovo predavanje je prvi korak u pravcu osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju njihova radna prava.

Related Posts