Day

February 23, 2024
Pravila norme, prava i obaveze aktera u odgojno obrazovnom procesu. Edisa Demić, direktorica Udruženja Dignitet dala je doprinos edukativnom programu za profesionalni razvoj nastavnika/ca iz četiri eksperimentalne škole i za spoljne saradnike. Edukaciju su organizirali članovi Stručnog tijela profesori Azra Šoše, mr.sci Seada Kuštrić, Edna Isić- Balić i Tahir Taslaman, imenovani od strane Pedagoškog zavoda...
Read More
Zadovoljstvo nam je obavjestiti Vas o početku provedbe projekta „Žene u fokusu radnih prava“ kojeg finansira Evropska unija, a koji će imati za cilj jačanje sistema i mehanizama za postizanje ravnopravnosti spolova, s posebnim fokusom na radna prava žena. Ovaj inovativni projekt biće usmjeren na edukaciju žena sa područja grada Mostara, prevashodno nezaposlenih ali i...
Read More