Day

October 30, 2023
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ i Vijeće mladih grada Mostara poziva mlade grada Mostara da se prijave na Javni poziv, a koji se provodi u sklopu projekta „Zakon i ja“, da dostave likovne, literarne radove i fotografije o temi: “ Položaj i potrebe mladih grada Mostara“ Mladi imaju odličnu priliku da korištenjem svoje kreativnosti...
Read More