JAVNI POZIV ZA MLADE U SKLOPU PROJEKTA „ZAKON I JA“

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ i Vijeće mladih grada Mostara poziva mlade grada Mostara da se prijave na Javni poziv, a koji se provodi u sklopu projekta „Zakon i ja“, da dostave likovne, literarne radove i fotografije o temi: “ Položaj i potrebe mladih grada Mostara“

Mladi imaju odličnu priliku da korištenjem svoje kreativnosti i umjetničkog talenta predstave položaj mladih u gradu Mostaru. Najbolja tri rada biti će nagrađena vrijednim nagradama, a ostali radovi koje budemo zaprimili, biti će promovisani na web stranicama Grada Mostara, Vijeća mladih i Udruženja „Dignitet“.
Ko može učestvovati?
• Mladi grada Mostara starosne dobi od 15. do 30. godine života.
Ko će biti nagrađen?

Najbolji radovi će biti prigodno nagrađeni u sljedećim iznosima:
• Prvo mjesto 500,00 KM;
• Drugo mjesto 300,00 KM;
• Treće mjesto 200,00 KM.

Najbolji radovi kao i odlomci iz literarnih radova će se koristiti na štampanim i elektronskim promotivnim materijalima Udruženja za edukaciju i razvoj „Dignitet“ i Vijeća mladih Grada Mostara. Komisija za ocjenu i izbor radova će se sastojati od minimum tri člana koja imenuju Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ i Vijeće mladih Grada Mostara.

Kako dostaviti radove?
Literarni rad: dostaviti u elektronskom obliku (Word ili PDF dokument) putem e-mail adrese: info@dignitet.ba i vijece.mladih.mo@gmail.com ne smije biti duži od dvije stranice, A4 kucane fontom Times New Roman 12. Radovi se mogu dostaviti na jednom od službenih jezika BiH, na ćirilici ili latinici, ili na engleskom jeziku.
Likovni rad i fotografije uz opis: dostaviti u elektronskom obliku (fotografija) putem e-mail adrese: info@dignitet.ba vijece.mladih.mo@gmail.com , a original poštom na adresu: Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ Mostar, Ćemalova 14, 88 000 Mostar, uz napomenu: Prijava na Javni poziv u sklopu projekta „Zakon i ja“. Dozvoljeno je upotrijebiti sve crtačke i slikarske tehnike, format rada blok 3 ili 5.

Rok za dostavljanje radova je 01. decembar 2023. godine do 16.00 sati, a datum objavljivanja pobjednika je 15. decembar. 2023. godine.
Projekt „Zakon i ja „ je podržan u okviru projekta „Mostar – Prostori koji pokreću“, koji implementira češka neprofitna organizacija People in need sa partnerima Everday peace indicators, Agencija lokalne demokratije, OKC Abrašević i NEŠTO VIŠE. Projekat finansijski podržava Vlada Velike Britanije.
Za sve dodatne upute i pojašnjenja možete nas kontaktirati na broj: 062/329-994 i/ili email: info@dignitet.ba i vijece.mladih.mo@gmail.com

Related Posts