Day

March 31, 2023
Danas je Udruženje “Dignitet” realiziralo tri predavanja za učenike i učenice VIII I IX razreda Osnovne škole A.B. Šimića. Sveukupno na predavanjima je sudjelovalo 86 učenika, 42 dječaka i 44 djevojčice. Predavanja su održana u sklopu projekta pod nazivom “Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava”. Projekat podržava Ministarstvo zdravstva rada i socijalne skrbi HNK-a...
Read More