Day

August 9, 2022
Udruženje “Dignitet” u saradnji/suradnji sa Vijećem mladih Grada Mostara organizuje/organizira obilježavanje Međunarodnog dana mladih u sklopu projekta „Misli, uči, odluči i poruči“, a tema za ovaj događaj je “O nama sa nama”.
Read More