USAID Pomaže Jačanju Lokalnih Akcija

 

U okviru aktivnosti Snaga lokalnog (eng. Localworks Capacity Development Activity), Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pomaže jačanju lokalnih akcija kreiranih od strane građana u cilju rješavanja konkretnih problema, poboljšanja općih uvjeta života u zajednici, gradu, što na samom kraju ima pozitivan odraz na cjelokupno stanje u državi.
Kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju organizacijama civilnog društva pruža Institut za razvoj mladih KULT uz podršku USAID-a Bosne i Hercegovine kroz aktivnost Snaga lokalnog doprinosi se jačanju njihovih internih organizacijskih kapaciteta. Mentorska podrška pružena od strane Instituta podrazumijeva nekoliko komponenti poput: izrade preporuka na osnovu procjene organizacijskih kapaciteta, izrade plana za unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta sa akcionim godišnjim planovima, organizacije tematski različitih treninga prilagođenih potrebama organizacijama civilnog društva.

 

Tokom petogodišnjeg trajanja programa, planirano je redovno održavanje treninga namijenjenih jačanju kapaciteta predstavnika organizacija koje djeluju u okviru Snaga lokalnog, ali i drugim zainteresiranim organizacijama civilnog društva, koje su posvećene razvoju kapaciteta. Teme treninga definirane su programski, na osnovu potreba organizacija, a neke od njih odabrane su na osnovu povratnih evaluacijskih upitnika koje ispunjavaju učesnici/e nakon svakog treninga.

Iako relativno mlado, Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ Mostar, okuplja tim ljudi sa više od 15 godina iskustva u sektoru, te aktivno radi na poboljšanju internog poslovanja.

„Sretni smo jer imamo partnera koji će ujedno biti i mentor, te na osnovu naše samoprocjene i drugih evaluacija sugerirati niz koraka za poboljšanje. Treninzi su jako korisni jer doprinose razvoju organizacije. Primjerice pisanje projektnog ciklusa je nešto što radimo vrlo često, ali moram istaći da je prisustvovanje treningu posvećenom toj temi bilo jako korisno za nas. Treninzi kojima prisustvujemo predstavljaju živi proces, zasnovani su na dijalogu, te mi sami između sebe komuniciramo i razmjenjujemo korisne informacije što dovodi do povezanosti zajednica. Komunikacija ljudi okupljenih oko slične ideje je jako dobra stvar, te već sada vidim potencijalne buduće saradnje Digniteta sa drugim organizacijama. Kroz usvojena znanja direktno jačamo organizaciju, ali kroz povezivanje sa drugima indirektno doprinosimo razvijanju određenih strategija kao državnih dokumenata ispred nevladinog sektora“, istakla je Edisa Demić, predsjednica Udruženja Dignitet Mostar.

Related Posts