Udruženje Za Edukaciju I Razvoj „Dignitet“ Mostar Je Član Mreže Projekta „Doprinos Akademske Zajednice Zaštiti Ljudskih Prava U Bosni I Hercegovini – CAHR Projekat“.

Primarni fokus CAHR projekta je usmjeren na zaštitu tri temeljna ljudska prava u Bosni i Hercegovini (BiH):
  • pravo na slobodu izražavanja i informisanja,
  • pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja i
  • pravo na slobodu kretanja.
S tim u vezi, dana 15.09.2021. godine predstavnica Udruženja „Dignitet“ Mostar je učestvovala na radionici za kreiranje zagovaračkog plana te se tom prilikom upoznala i sa rezultatima izrađene „Studije mapiranja institucionalnog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“.
Navedena Studija uključuje mapiranje institucionalnog kršenja ljudskih prava u BiH na području sloboda mišljenja i informisanja, slobode mirnog okupljanja i udruživanja i kretanja u određenom periodu, kao i definisanje zaključaka sa nedostacima u primjeni zakona i međunarodnih konvencija u BiH i davanje preporuka za unapređenje politika i zakona o ljudskim pravima u BiH koji se odnose na tri navedena područja ljudskih prava.
Tim Udruženja ” Dignitet” nastoji kroz svoj profesionalni kadar sudjelovati, pratiti i davati svoj doprinos za dobrobit društvene zajednice, kako na kantonalnom, tako i na državnom nivou na kom je Udruženje i registrirano.

Related Posts