Tag

Udruženje Ja bih u EU
Dana 15.09.2023. godine održana je posebna sesija Međunarodne radne grupe o rodnoj ravnopravnosti, kojom ko-predsjedavaju UN Women i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, okupila je širok spektar vladinih institucija, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, i bila prilika za diskusiju o urađenim ili predstojećim koracima u oblasti prevencije femicida. Na navedenom sastanaku predstavnica Udruženje Dignitet...
Read More
Direktorica Udruženja “Dignitet” Edisa Demić sudjelovala je na rezentaciji Izvještaja o učincima provođenja Strategije i preporuka koje su proizašle iz istog. Prezentacija je održana 14.09.2023. godine u Hotelu HILLSU. Strateškim ciljem 1.2. Akcionog plana institucija Bosne i Hercegovine za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima 2020 – 2023 planirano je provođenje monitoringa i evaluacije Strategije i...
Read More
Preko stotinu učesnika/ca, predstavnika/ca organizacija civilnog društva, ministarstava, pravosuđa, policijskih agencija, centara za socijalni rad, akademske zajednice, stručnjaka/inja, aktivista/ica, iz svih krajeva prisustvovalo je skupu pod nazivom „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ u organizaciji udruženja JaBiHEU i Udruženja Dignitet, u okviru istoimenog projekta kojeg finansira Evropska...
Read More
Danas je održan vrlo važan sastanak sastanak između udruženja JaBiHEU i Dignitet sa Agencijom za ravnopravnost spolova u BiH. Sastanak je održan u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova BiH. Edisa Demić i Lara Subašić predstavile su projekat kao i nadolazeće aktivnosti u okviru istog. Cilj ovog projekta jeste zalaganje za promjenu kulturne i društvene matrice...
Read More
TERMS OF REFERENCE AN ASSOCIATION OF PROFESSIONALS CIVIL SOCIETY ORGANIZATION AND RESEARCHERS CONTRACT NO: 2022/441-344 Advancing the Legal and Social Matrix to prevent Femicide and Gender-based Violence in Bosnia and Herzegovina CONTRACTING AUTHORITY EUROPEAN COMMISSION BACKGROUND Violence against women in Bosnia and Herzegovina (BiH) is widespread, but often goes unnoticed until the final iteration –...
Read More
Danas je u prostorijama Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine održan sastanak na kojem su predstavnice Udruženja “Ja bih u EU” i predstavnica Udruženja Digniteta predstavile projekta pod nazivom “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH”.Glavni cilj ovog projekta je usmjeriti napore ka transformaciji kulturnih i društvenih normi koje...
Read More
„Femicid se može smatrati krajnjim oblikom muškog nasilja nad ženama i djevojčicama koji je ukorijenjen u rodnoj nejednakosti u društvu i prisutan je u svim dijelovima svijeta. Postojanje različitih definicija femicida jedan je od ključnih razloga zbog kojih je teško utvrditi rasprostranjenost ove pojave, što otežava njeno sveobuhvatno analiziranje i kreiranje efikasnih strategija za njeno...
Read More
TERMS OF REFERENCE AN ASSOCIATION OF PROFESSIONALS CIVIL SOCIETY ORGANIZATION AND RESEARCHERS CONTRACT NO: 2022/441-344 Advancing the Legal and Social Matrix to prevent Femicide and Gender-based Violence in Bosnia and Herzegovina CONTRACTING AUTHORITY EUROPEAN COMMISSION BACKGROUND Violence against women in Bosnia and Herzegovina (BiH) is widespread, but often goes unnoticed until the final iteration –...
Read More
Udruženje Ja bih u EU iz Sarajeva, u partnerstvu sa Udruženjem za edukaciju i razvoj “Dignitet” iz Mostara provodi projekt pod nazivom „Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“. Projekat se provodi uz finansijsku podršku Evropske unije na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu od januara 2023. godine...
Read More
TERMS OF REFERENCE JOURNALIST/ COPYWRITER CONTRACT NO: 2022/441-344 Advancing the Legal and Social Matrix to prevent Femicide and Gender-based Violence in Bosnia and Herzegovina CONTRACTING AUTHORITY EUROPEAN COMMISSION BACKGROUND Violence against women in Bosnia and Herzegovina (BiH) is widespread, but often goes unnoticed until the final iteration – murder. Although there are legal measures to...
Read More
1 2