Tag

Udruženje Ja bih u EU
Udruženja JaBiHEU i Dignitet objavljuju Preporuke i Smjernice za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH PREPORUKE SMJERNICE ZAUSTAVIMO FEMICID Projekat finansira Evropska unija, u okviru projekta se istovremeno radi na unapređenju pravnog okvira i edukaciji građana i građanki kao i na sistemskom pristupu rješavanju rodno zasnovanog nasilja....
Read More
U okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hecegovini” održane su 3 završne obuke pod nazivima “Trgovina ženama i femicid”, “Multisektorska saradnja u oblasti prevencije i borbe protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama i pružanja usluga žrtvana, uključujući specijalizirane usluge koje pružaju organizacije...
Read More
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava održana online edukacija i predstavljen sažetak Preporuka i Smjernica za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja. Kroz teoriju i praktične primjere, sutkinje su odgovorile na brojna pitanja, uključujući i ona o potrebi uvođenja femicida kao novog kaznenog djela. Istakle su da žene i djevojčice...
Read More
Obuku pod nazivom “Obrada slučajeva pokušaja ubistva”, a koja tema je od izuzetne važnosti u vremenu kada je femicid sve češća pojava u našem društvu, održale su sutkinje dr.sc. Katica Artuković i mr. Lejla Konjić Dragović. “Potrebno je istovremeno raditi kako na prevenciji femicida, tako i na edukaciji i samih građana/ki, koji mogu prijaviti nasilje...
Read More
Sutkinje Marija Aničić-Zgonjanin i Sonsirej Radivojević su održale online obuku na temu “Uspostavljanje veze između rodno zasnovanih ubistava žena i različitih oblika nasilja nad ženama”. ‼️ Kroz obuku obuvatile su: Zalaganje za izmjene i dopune zakonodavstva u oblasti femicida i unapređenja prakse u tretmanu femicida Uporedni prikaz zakonskih rješenja u BiH primjedbi iz Izvještaja GREVIO...
Read More
Svi trebamo znati na šta ne smijemo pristati i šta uraditi ako se desi nasilje. U okviru projekta „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ urađeno je sveobuhvatno istraživanje o femicidu. Trenutno se radi na izradi smjernica i preporuka za sprječavanje rodnozasnovanog nasilja a formira se i Digitalna...
Read More
Online edukaciji pod nazivom “Metodologija za kontinuirano praćenje i evaluaciju efikasnosti i efektivnosti rada svih nadležnih aktera uz aktivno učešće ženskih organizacija civilnog društva” prisustvovalo je oko 100 predstavnika/ca nevladinih organizacija i institucija iz ????????, uključujući PU ZDK, PU TK, PU HNK, PU ZHK, Općinski sud Bugojno, tužilaštva. Prof.dr. Sandi Dizdarević obradio je temu na...
Read More
Krećemo sa šest online edukacija u okviru projekta “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, u organizaicji udruženja JaBiHEU i Dignitet. Kroz sudjelovanje stručnjaka, organizacija civilnog društva i institucija, cilj nam je uticati na društveno okruženje stvaranjem održivih promjena koje će poboljšati zaštitu žena, podići svijest...
Read More
Udruženje Ja bih u EU (JaBiHEU) poziva mlade iz Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u programu obuka, koji će se održati u periodu između oktobra i aprila 2023. godine u okviru projekta “Forenzika nasilnog ekstremizma u digitalnom okruženju”. Tražimo 50 mladih ljudi iz cijele BiH koji žele da nauče nešto više o...
Read More
Dana 15.09.2023. godine održana je posebna sesija Međunarodne radne grupe o rodnoj ravnopravnosti, kojom ko-predsjedavaju UN Women i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, okupila je širok spektar vladinih institucija, međunarodne zajednice, nevladinih organizacija, i bila prilika za diskusiju o urađenim ili predstojećim koracima u oblasti prevencije femicida. Na navedenom sastanaku predstavnica Udruženje Dignitet...
Read More
1 2 3