Tag

Ministarstvo pravde BiH
Danas je u prostorijama Ministarstva Pravde Bosne i Hercegovine održan sastanak na kojem su predstavnice Udruženja “Ja bih u EU” i predstavnica Udruženja Digniteta predstavile projekta pod nazivom “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH”.Glavni cilj ovog projekta je usmjeriti napore ka transformaciji kulturnih i društvenih normi koje...
Read More