Tag

GRAD MOSTAR
U okviru projekta “Zakon i ja” održana su tri sastanak u period od 22-24.maja 2023. godine sa predstavnicima  srednjih škola, predstavnici Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK, predstavnici omladinskih udruženja i predstavnici Grada Mostara. Izuzetno smo zadovoljni odazivom i volji koju su naši partneri pokazali kroz posljednja tri dana. Došli smo do zanimljivih ideja...
Read More
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih Grada Mostara počinje realizaciju projekta pod nazivom “Zakon i ja”. Cilj projekta jeste aktiviranje i animiranje mladih osoba sa fokusom na upoznavanje mladih sa njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o mladima koji je usvojen na nivou Federacije BiH, a kako...
Read More
Udruženje Dignitet je zajedno sa Vijećem mladih Grada Mostara organiziralo i realiziralo press-konferenciju u svrhu prezentiranja rezultata projekta koje uključuje i istraživanje. https://fena.ba/article/1525870/mehic-niska-placa-nemogucnost-bavljenja-zeljenim-poslom-te-korupcija-najveci-problemi-mladih Istraživanje se vršilo u periodu od 6 mjeseci na uzorku od 618 ispitanika – većinski srednjoškolaca. Istraživanje je pokazalo kako su mladi smatraju da nepotizam i korupcija ugrožavaju njihovu budućnost. Također, pokazalo je...
Read More