SAMO MALI BROJ ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA ZATRAŽI POMOĆ, POSTAJU ROBOVI SA STRAŠNIM TRAUMAMA

Edisa Demić govorila je o trgovini ljudima na HAYAT TV.

Trgovina ljudima predstavlja kršenje ljudskih prava i kršenje osnovnih sloboda, digniteta i integriteta pojedinca. Od prestanka ratnih dejstava pa sve do danas Bosna i Hercegovina (BiH) je identifikovana kao zemlja porijekla, tranzita i odredišta za žrtve trgovine ljudima. Trgovina ljudima je krivično djelo i predstavlja jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava a žrtve trgovine ljudima su podvrgnute najsurovijim oblicima torture i nehumanog postupanja. Izvještaji međunarodnih organizacija (US Sate Department, GRETA, OSCE, EU ) koje se bave problemom TLJ ukazuju na porast broja bh. državljanki koje su žrtve seksualne i radne eksploatacije u inostranstvu. Romska djeca su žrtve prisilnog prosjačenja i dječijih brakova, a muškaraci su uglavnom žrtve radne eksploatacije

Related Posts