Ready, Steady, CHANGE

Dana, 5.12.2022., simbolično na Međunarodni dan volontera, održan je događaj Ready, Steady, CHANGE! (Priprema, pozor, PROMJENA!).

Riječ je o godišnjem događaju Instituta za razvoj mladih KULT, koji je bio mjesto susreta omladinskih lidera, političkih omladinskih lidera i službenika za mlade.
Događaju je prisustvovala naša članica Adna Žujo, koja je ujedno bila i polaznica UMiD-17 obuke, odnosno obuke za omladinske lidere.
Cilj ovog događaja je, između ostalog, bio i i promocija svih uspješno implementiranih lokalnih građanskih inicijativa u sklopu UMiD-17 obuke, te dodjela certifikata i potvrda za uspješno završenu obuku. Tako je na događaju promovisana inicijativa koju je Adna realizovala, a čiji je tehnički i administrativni nosilac bilo naše Udruženje, “Dignitet”.
Inicijativa pod nazivom “Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu” se odnosila na pripremu predškolaca za što jednostavniji i uspješniji proces usvajanja vještina čitanja, pisanja i računanja u školskoj dobi.
Današnji događaj je organizovao Institut za razvoj mladih KULT, uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BIH, a provedbu lokalne građanske inicijative je finansijski omogućio Institut za razvoj mladih KULT.

Related Posts