Zajedno razvijamo resurse za budućnost

Članica Digniteta, Ena Jugo Šafro je učestvovala na dogadjaju “Zajedno razvijamo resurse za budućnost“, koji je organiziralo Udruženje Progres u partnerstvu sa Wings of Hope iz Njemačke.

Dogadjaj sa fokusom na trauma – orijentirani mirovni rad održan je u Sarajevu, 2. decembra, gdje je Udruženje Progres predstavilo rezultate projekta koji je trajao 18 mjeseci, realizirao se u BiH, a kroz projekt su predstavnici organizacija iz BiH koji rade sa mladima, te nastavnici i nastavnice, ali i svi zaposleni u pomažućim strukama prošli kroz edukaciju za stvaranje trauma – senzitivnog okruženja. Sretni smo da smo imali priliku biti dio dogadjaja koji je od neizmjerne važnosti za mlade u cijeloj BiH, kao i za društvo BiH u cjelini.

Related Posts