Radionica za mlade na temu rodno zasnovanog nasilja, sigurnosti djece na internetu, ljudskih prava i rodnih jednakosti

Početkom decembra Udruženje Dignitet se fokusiralo na aktivnostza na temu rodno zasnovanog nasilja, sigurnosti djece na internetu, ljudskih prava i rodnih jednakosti sa učenicima JU Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar
Istraživali smo složene veze između ovih ključnih pitanja koja direktno utiču na formiranje sigurnijeg, pravičnijeg i ravnopravnijeg društva.
Predavanje je, u skladu sa principima ljudskih prava, naglašavalo neophodnost poštovanja prava svakog pojedinca, bez obzira na rod i uz poseban naglasak na potrebama i zaštitama djece.
Aktivnost je održana sa ciljem obilježavanja 16 dana aktivizma.
Obilježavanje 16 dana aktivizma također je prilika da se istaknu i riješavaju pitanja rodno zasnovanog nasilje i ljudskih prava.
Na jedan ovakav način, doprinosimo stvaranju inkluzivnog društva koje poštuje ljudska prava i promoviše sigurno okruženje na svim nivoima.
Hvala JU Srednjoj ekonomskoj i ugostiteljsko-turističkoj školi na divnoj suradnji.
Aktivnost je održana uz podršku Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Related Posts