Promocija Zakona o mladima FBiH

Predstavnica Digniteta Edisa Demić i predstavnica Vijeće mladih Grada Mostara Melissa Memić uručile su plakate predstavnicima Grada mostara i srednjim školama na svečanoj konferenciji održanoj 15.12.2023. Plakat je nastao u sklopu projekta “Zakon i ja”. Na plakatu se nalaze ključne informacije o Zakonu o maladim FBIH.
Cilj projekta bio je aktiviranje i animiranje mladih osoba s posebnim naglaskom na upoznavanje mladih s njihovim pravima i obvezama prema Zakonu o mladima, koji je bio usvojen na razini Federacije Bosne i Hercegovine. Glavni fokus bio je doprinijeti osobnom rastu i razvoju mladih te na taj način unaprijediti njihov položaj u lokalnoj zajednici i šire.
Mladi su imali priliku kroz interaktivne radionice i druge projektne aktivnosti upoznati se s Zakonom o mladima FBiH, Zakonom o volontiranju te educirati se o mogućnostima koje im pruža zajednica, kao i o načinima kako iskoristiti te mogućnosti u svoju i korist svoje zajednice.
U suradnji s Gradom Mostarom – Odjelom za odnose s nevladinim organizacijama i vjerskim institucijama, radilo se na primjeni važećih zakonskih regulativa. Na taj način pronađena je adekvatna i efikasna metodologija za radionice kako bi sudionici što bolje shvatili svoja prava i obaveze. Osim toga, lokalna samouprava i Udruženje Dignitet dobili su bolji uvid u potrebe i probleme mladih u gradu Mostaru, kao i u njihov položaj i stanje.
Projekat je podržan u okviru projekta u Mostaru – Prostori koji pokreću, koji implementira češka neprofitna organizacija People in Need sa partnerima Everyday peace indicators, Agencija lokalne demokratije, OKC Abrašević i NEŠTO VIŠE.
Projekat finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

Related Posts