Konferencija u sklopu projekta “Zakon i ja”

Projekt “Zakon i Ja” napisan je s ambicioznim ciljem aktiviranja mladih u Mostaru i poticanja njihove saradnje s vlastima i omladinskim organizacijama, istovremeno pružajući uvid u njihova prava prema Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.
„Mladi grada Mostara su se proteklih 9 mjeseci, koliko je trajao projekat, imali priliku upoznati sa Zakonom o mladima FBiH, Zakonom o volontiranju i educirati se u kontekstu mogućnosti koje im nudi zajednica. Vjerujemo da su im interatktivne radionice i projektne aktivnosti bile od koristi, kako u ličnom rastu i razvoju, tako i u usvajanju znanja o načinima unaprijeđenja lokalne zajednice. Kako je sva pažnja projeketa bila usmjerena na mlade grada Mostara, u želji da im pokažemo koliko su nam važna njihova mišljenja o položaju i potrebama mladih, kreirali smo posebnu priču, koja će, vjerujemo, biti inspiracijama mnogima od nas, ali i uspomena na uspješnu saradnju. Danas smo predstavili 20 perspektivnih i mladih ljudi grada Mostara, 20 ambasadora koji će jedanog dana uz svoj trud, zalaganje, inovacije i talente biti zvijezde vodilje ovog društva. Upravo osluškujući ideje mladih ljudi dajući na značaju njihovom mišljenju, kao kruna ovog projekta raspisan je literarno-likovni konkurs na temu „Položaj i potrebe mladih“. Kreativnosti i umjetničkog talenta nije nedostajalo“ o rezultatima projekta navaodi Edisa Demić koordinatorica projekta.
Kroz niz ključnih aktivnosti, projekt je obuhvatio sastanke s predstavnicima srednjih škola, vlasti i nevladinih organizacija, istraživanje na temu Zakon o mladima FBiH, obilazak svih škola na području grada Mostara implementiranjem 20 radionica “Zakon i Ja” na temu Zakon o mladima FBiH, na radionicama je sudjelovala 325 mladih ljudi.

Projekat je podržan u okviru projekta u Mostaru – Prostori koji pokreću, koji implementira češka neprofitna organizacija People in Need sa partnerima Everyday peace indicators, Agencija lokalne demokratije, OKC Abrašević i NEŠTO VIŠE.
Projekat finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

Related Posts