Category

Aktivni projekti

Projekt: „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“

/ / /
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom  „Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!“ projekat se realizira uz podršku Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, Sektor za socijalnu skrb. Cilj projekta je multidisciplinarnim pristupom doprinijeti suzbijanju problema trgovine ljudima (TLJ) i zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja  na […]

Projekt: “Zakon i ja”

/
Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara u partnerstvu sa Vijećem mladih Grada Mostara počinje realizaciju projekta pod nazivom” Zakon i ja”. Cilj projekta jeste aktiviranje i animiranje mladih osoba sa fokusom na upoznavanje mladih sa njihovim pravima i obavezama sadržanim u Zakonu o mladima koji je usvojen na nivou Federacije BiH, a kako […]

Projekt „Global Exchange on Religion in Society (GERIS).

/ / /
Članice Udruzenje za edukaciju i razvoj Dignitet Edisa Demić i Ena Jugo ucesnice su projekta GERIS. Globalna razmjena o religiji u društvu” GERIS koji finansira Evropska unija. Ovaj projektat broji 150 učesnika iz 55 zemalja. U okviru projekta učesnici kreiraju globalnu razmjenu o tome kako religija doprinosi društvu i kako sarađuju religijske i nereligijske organizacije […]

Projekt “Talking about us- Pričajmo o nama”

U okviru Harmony projekata koji je proveden 2021. godine organizirana su dva okrugla stola. Prvi je usmjeren na  temu: Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  tzv. „Istanbulska konvencija“.      

Projekt “Majke i kćeri”

Pilot projekat Majke i kćeri je realizovan u okviru Harmony projekata koji su se organizovali širom Bosne i Hercegovine, a koje je finansirala nevladina organizacija SANCHILD.

Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu

Projekt “Zabavno i edukativno ljeto kao uvertira za što bezbrižniji polazak u školu“ imao je za cilj dati doprinos u jačanju jezičnih domena predškolaca.

Projekt “Usudi se, pokreni se!”

Projekt “Usudi se, pokreni se! je realiziran u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji finansira Evropska Unija…

Snaga je u tebi!

Projekt “Snaga je u tebi!” je proveden u saradnji sa Fondacijom Sunchild je bio od velikog značaja za žene i devojke koje su suočene sa brojnim životnim problemima i izazovima, poput raznih oblika nasilja, sagorijevanja na poslu, nerazumevanja u radnom i porodičnom okruženju.   Realizacija ovog projekta je doprinijela psihičkoj i fizičkoj ravnoteži i djevojčica […]

Savremeno djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ provodi projekat pod nazivom Savremeno  djetinjstvo, zaštita i promocija dječjih prava!

On my own – Neću štelu Vol II

Aktivizam koji dotice ljudska srca_web Korica Aktivizam Projektom “On my own – Neću štelu Vol II” ima se  za cilj doprinijeti smanjenju korupcije u bh društvu i jačanju učešća građana u borbi protiv korupcije.
1 2