Početak novog projekta udruženja Dignitet “Unaprijeđenje položaja žene u Hercegovini”

 

Započeli smo sa provedbom projekta pod nazivom “Unaprijeđenje položaja žene u Hercegovini”  koji vode ka poboljšanju samopoštovanja i individualnog dostojanstva žena u svim sferama javnog, političkog, društvenog i privatnog života.

Projekat je nastavak na protekli projekat “Može i drugačije! Znamo kako! Podržan od strane Ekumenske inicijative žena.

Vođeni pozitivnim postignućima od ranije ovim projektom Udruženje želi nastaviti doprinositi razvoju sigurnog okruženja za žene. Rješavanje navedenog problema značajno je zato što se kroz edukacije unaprjeđuje i osnažuje položaj žena i njihova afirmacija i proaktivni rad u društvenoj zajednici u borbi za ravnopravni položaj u društvu, kao i važnost podizanja svijesti u prevenciji od rodno zasnovanog nasilja i sagorijevanja na poslu.

Edukacije su inovativne i omogućavaju jačanje samopouzdanja učesnice kroz informiranje o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, mehanizmima za ostvarivanje i zaštitu ženskih prava, postavljanju pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosima.

Predstavnice Udruženje Dignitet dana 09.03.2023. održale su trening u Mostaru za 18 uposlenica Osnovna škola Antuna Branka Šimića Mostar Mostar. Tema treninga bila je: Prevazilaženje stresa i sagorijevanja na poslu, postavljanje granica i odgovornost prema poslovnim obavezama. Obilje predanog rada krasilo je sami trening.

Pozitivne povratne informacije koje su dobile predstavnice Digniteta motivišu na pradan budući rad na ovom polju kao i uspostavljenu saradnju sa Osnovnom školom “Antun Branko Šimić” Mostar.

Važan dio identiteta Digniteta je usmjeren na promociju i zaštitu prava žena u najkonkretnijem mogućem smislu, kroz pružanje direktnih usluga osnaživanja u smislu individualnog jačanja, pravnog savjetovanja, podrške u ostvarivanju prava i proširenog obima usluga savjetovanja za porodice kojim će se omogućiti potreban balans i pravednija podjela unutarporodičnih uloga. Iako Dignitet čine gotovo isključivo aktivistice i profesionalke, organizacija ne identificira žene i djevojčice kao svoje isključive ciljne grupe već obuhvaća sve grupe u stanju potrebe za podrškom u osnaživanju, a politike osnaživanja ženske participacije i statusa integrira kao horizontalne pristupe u svim aktivnostima koje provodi.

Dignitet tako obuhvata širok spektar ciljnih grupa, te svoj rad usmjerava i ka institucijama, razumijevajući da je institucionalna integracija pozitivne promjene ključni faktor održivosti rezultata.

Sa velikim zadovoljstvom nastavljamo da organiziramo tokom 2023. godine treninge za žene na području Hercegovine.

Related Posts