Panel diskusija: Cyber sigurnost i zaštita djece na internetu

Cyber sigurnost i zaštita djece na internetu postaju sve važniji izazovi u današnjem digitalnom dobu. Sa širenjem digitalnih tehnologija, djeca su sve više izložena različitim online opasnostima poput cyberbullinga, groominga itd.
Roditelji/staratelji i obrazovne institucije trebaju biti proaktivni u edukaciji djece o sigurnom korištenju interneta, promicanju svijesti o cyber sigurnosti te pružanju alata i resursa kako bi se zaštitila njihova privatnost i integritet.
U skladu sa navedenim potrebama JU VI O.Š Mostar.
Dana 15 .02.2024. je u Centru za kulturu organizirala Panel diskusija o Cyber sigurnosti i sigurnosti djece na internetu.
Na panelu govorili su Eneid Hasanović ispred Federalne uprave policije za cyber kriminal, Jasmin Ademovic ispred Univerziteta “Džemal Bijedić” i predstavnica Udruženja Dignitet Edisa Demić.
Velika posjećenosti od strane roditelja, prosvjetnih radnika i djece ide u prilog tome koliko je važno razgovarati i educirati se na ovu temu.
Jedan od zaključaka panel je se treba kontinuirano radi na prevenciji i edukaciji te da kombinacija edukacije, nadzora i pametnog korištenja tehnologije može pomoći u osiguranju sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu.

Related Posts