Javni poziv za druženje sa mladima u Gradu Mostaru

Grad Mostar u suradnji sa Povjerenstvom za mlade Gradskog vijeća i Vijećem mladih Grada Mostara organizira druženje sa mladima Mostara. Pozivaju se mladi Mostara da svojim prisustvom osiguraju dijalog u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara, što je ujedno i Prvi korak u procesu izrade Strategije za mlade Grada Mostara.

Suradnja i dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donositelji odluka surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. U sklopu dijaloga, osigurava se prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim razinama vlasti. Ova aktivnost omogućuje civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identificiraju, promoviraju i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Za vrijeme druženja sudionici će imati priliku za raspravu o nekoliko oblasti koje su sastavni dio Strategije za mlade Grada Mostara i od velike su važnosti za mlade u lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima će se raspravljati tijekom druženja su:

1. Aktivizam mladih i sudjelovanje u odlučivanju
2. Rad, zapošljavanje i poduzetništvo
3. Podrška mladima u oblasti obrazovanja
4. Unapređenje sportskog i kulturnog sadržaja
5. Skrb o zdravlju

Poziv se upućuje mladima, predstavnicima omladinskih udruga i udruga koje rade sa mladima na području grada Mostara, kao prilika za iznošenje prijedloga o tome šta je potrebno uraditi kako bi mladima bilo bolje u našoj lokalnoj zajednici.

Prijave se primaju do ponedjeljka, 19. februara 2023. godine, do 12.00 sati, a nakon čega će svim prijavljenima biti dostavljen program rada i tehničke upute.

Link za prijavu:
Prilikom prijave molimo vas da izaberete dvije oblasti u kojima najviše možete doprinijeti kroz diskusiju tokom druženja.

Dodatne informacije možete dobiti putem emaila na mladi.nvo@mostar.ba

NAPOMENA: Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u dokumentu bez diskriminacije se odnose jednako na osobe svih rodova

Related Posts