Međunarodni Dan Djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra/studenog s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1989. godine usvojila “Konvenciju o pravima djeteta”.
Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.
Također, se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava, jer su upravo prava temelj izgradnje naprednog društva.
Sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića temelj su za izgradnju mira, suživota i tolerancije.
Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava, jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.
Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.
Osnovna dječja prava su:
• Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
• Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
• Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
• Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.
Kroz primjenu dječijih prava potrudimo se da našoj djeci osigramo sigurno mjesto za život, slobodu, bezbrižno odrastanje i produktivan razvoj.

Related Posts