II trening za policijske službenike u Grudama proveden u saradnji sa MUP ŽZH i IPA ŽZH.

Drugi po redu trening održan je 09.04.2024. g. u saradnji sa MUP ŽZH i IPA ŽZH za policijske službenika sa područja Županije Zapadnohercegovačke.

“Treningom i obukom kao i cjelokupnim projektom sam i više nego zadovoljan. Posebna zahvala ide i predavačima koji su svoje znanje i iskustva prenijeli na sve učesnike. Bilo mi je zadovoljstvo biti učesnik ovog događaja, a svima ostalima mnogo uspjeha u daljnjem radu”. – Zoran Rogić, Policijski službenik direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Trening je vodio stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u radu na predmetima porodičnog nasilja, silovanja, ubistava, prof. dr. Sandi Dizdarević.

Organizacijski jako profesionalno pripremljeno u smislu teme, predavača, tehnike i načina prenošenja teme. Od predavača odlična komunikacija i prezentacija, posebno ističem doc.dr. Sandija Dizdarevića, koji je stručno znanje prenio na zanimljiv i edukativan način pretočio u odlično predavanje. Tijekom predavanja došao sam do novih saznanja koja su jako korisna, te će sigurno pomoći u budućem radu”. – PU Grude, Mate Vukoja.

“Na spomenutom treningu razmijenili smo osobna iskustva, upoznali se sa novim izazovima, te razgovarali o temama koje se svakodnevno “provlače” kroz naš posao. Predavač Sandi Dizdarević tijekom izlaganja bio je jasan i konkretan sa “živim” primjerima iz svog bogatog iskustva ali i iskustva kolega i suradnika sa kojima je radio. Na navedenom treningu svoja znanja smo proširili te smo saznali i nove stvari koje će nam pomoći u svakodnevnom radu.
Prostor je bio ugodan i primjeren broju sudionika, kao i usluga
” – PP Grude, Slaven Šutalo

Trening za policijske službenike provede se upravo zbog važnosti uloge policijskih službenika u postupcima nasilja u porodici, s posebnim naglaskom na važnost brze i pravovremene reakcije policijskih službenika kao najvažnije tačke od koje zavisi ishod samog pravosudnog postupka. Policijski službenici su kroz trening dodatno unaprijedili svoje znanje i praksu što će doprinijeti da olakšanju obavljanje svakodnevnih zadataka.

Trening je proveden u sklopu projekta Projekat “Unapređenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH”.
Navedeni projekat Udruženje provodi u partnerstvu sa Udruženjem JaBiHEU. Projekt obuhvata niz aktivnosti koje su usmjerene na institucije, pravosuđe, prosvjetne radnike, medije i javnost, sa fokusom na ključne preduslove za eliminaciju femicida kao što su: jačanje položaja žena u društvu, obrazovanje i rad, etičko izvještavanje u medijima za podizanje svijesti javnosti i zagovaračke aktivnosti u institucijama i pravosuđu. Projekat se realizira uz financijsku podršku Evropska unija u Bosni i Hercegovini i Ekumenska Inicijativa Žena – EWI, a provodi se na prostoru Bosne i Hercegovine.
Posebno se zahvaljujemo Goran Žulj i Ivana Pavlovic na pomoći tokom organizacije treninga.
Ekumenska Inicijativa Žena – EWI
Evropska unija u Bosni i Hercegovini
Udruženje Dignitet
JaBiHEU
IPA Županija Zapadnohercegovačka
IPA Bosna i Hercegovina

O našem projektu možete više pronaći na stranici www.digitalnaklinika.ba

Related Posts