Članice Udruženja “Dignitet” Edisa Demić I Ena Jugo Sudjelovale Su Na Konferenciji Pod Nazivom BIH Ide Naprijed: Lokalni I Održivi Razvoj.

Članice Udruženja “Dignitet” Edisa Demić i Ena Jugo sudjelovale su na konferenciji pod nazivom BIH ide naprijed:
Lokalni i održivi razvoj.
Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Mrežom za izgradnju mira i uz podršku Misije USAID-a BiH organizirao je  konferenciju pod nazivom BIH ide naprijed: Lokalni i održivi razvoj. Konferencija se organizirala u sklopu aktivnosti Snaga lokalnog,  u pitanju je odlična prilika za susret predstavnika nevladinih organizacija, javnog i privatnog sektora, te gostiju i panelista koji su otvorili bitne teme za promišljanje o održivosti nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je  održana 17. i 18. marta 2022. godine u Sarajevu, Hotel Hills (Butmirska cesta 18, Ilidža).
Tokom događaja održale su se  tri panela na kojima  se razgovaralo o najvažnijim temama vezanim za održivost nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini.Osim toga, učesnici su imati priliku da daju svoj doprinos konferenciji kroz učešće u radnim grupama u kojima će dijeliti svoja iskustva i očekivanja sa posebnim osvrtom na pitanje razvoja i budućnosti nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini. https://mladi.org/bs/resursi/riznica-znanja/vijesti/8909-uz-lokalni-i-odrzivi-razvoj-bih-ide-naprijed?fbclid=IwAR1PPEHpYod4LCpg0mHjDM8fSrzN7tD_EYWxKSY04MP0sgegjzcoRYgxt5g

Related Posts