Day

May 10, 2024
Najavljujemo edukativnu radionicu u okviru projekta „Žene u fokusu radnih prava“. Radionica pod nazivom “Koje mjere preduzeti protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu” će obuhvatiti slijedeće teme: 1. Šta je uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje, 2. Ko može biti izvršilac i žrtva radnje uznemiravanja na osnovu spola ili seksualnog uznemiravanja, 3. Priroda radnje,...
Read More