Day

February 25, 2024
Udruženja JaBiHEU i Dignitet objavljuju Preporuke i Smjernice za unapređenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH PREPORUKE SMJERNICE ZAUSTAVIMO FEMICID Projekat finansira Evropska unija, u okviru projekta se istovremeno radi na unapređenju pravnog okvira i edukaciji građana i građanki kao i na sistemskom pristupu rješavanju rodno zasnovanog nasilja....
Read More