Tag

UNDP BIH
Udruženje Dignitet je zajedno sa Vijećem mladih Grada Mostara organiziralo i realiziralo press-konferenciju u svrhu prezentiranja rezultata projekta koje uključuje i istraživanje. https://fena.ba/article/1525870/mehic-niska-placa-nemogucnost-bavljenja-zeljenim-poslom-te-korupcija-najveci-problemi-mladih Istraživanje se vršilo u periodu od 6 mjeseci na uzorku od 618 ispitanika – većinski srednjoškolaca. Istraživanje je pokazalo kako su mladi smatraju da nepotizam i korupcija ugrožavaju njihovu budućnost. Također, pokazalo je...
Read More