Sastanak s visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt) u zgradi OHR-a

Predstavnica Udruženja “Dignitet” Edisa Demić prisustvovala je jučerašnjem sastanku u prostorijama OHR-a u Sarajevu.
Visoki predstavnik Christian Schmidt se sastao sa predstavnicama nevladinih organizacija koje se bave ključnim pitanjima zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. U razgovoru s udruženjima “LARA,” “Viva women,” “Dignitet,” “Ja bih u EU” i “CURE,” naglasak je stavljen na važnost aktivnosti usmjerenih ka prevenciji nasilja, posebno onog koje pogađa porodice, žene i djevojčice.
Sastanak je sadržavao duboku refleksiju o ozbiljnosti trenutačne situacije u Bosni i Hercegovini. Predstavnice su istakle alarmantan porast broja žena koje postaju žrtve rodno zasnovanog nasilja, stvarajući duboku zabrinutost u vezi s trenutačnim nivoom zaštite građana.

Predstavljeni su zapanjujući podaci koji otkrivaju da sve veći broj žena i djevojčica postaje mete nasilja, naročito u kontekstu žrtava femicida. Ova izuzetno zabrinjavajuća dinamika ukazuje na neophodnost hitnog i sveobuhvatnog djelovanja. Žrtve nasilja suočavaju se ne samo s fizičkim i emocionalnim patnjama, već i sa sistemskim izazovima u pristupu adekvatnoj zaštiti.

Nedostatci u okviru pravnog sistema i provedbi zakona postali su jasno vidljivi, ističući potrebu za strukturnim promjenama kako bi se stvorili čvrsti temelji za zaštitu svih građana.

Ovaj susret je duboko osvijestio potrebu za sinergičnim pristupom koji uključuje sve relevantne aktere u društvu, od institucija za provođenje zakona do nevladinih organizacija. Predstavnice su istakle važnost promjene kulture i mentaliteta kako bi se u korijenu iskorijenio rodno zasnovani nasilnički obrazac.

Related Posts