Radionica za članice Udruženja “Vrba” Mostar

Udruženje Dignitet u saradnji sa Udruženjem “Vrba” je realizovalo radionicu 23.06.2023. godine u okviru projekta “Unapređenje položaja žene u Hercegovini” podržanog od strane Ekumenska Inicijativa Žena.

Radionica je održana u prostorijama Udruženja žena “Vrba”.

Voditeljice radionice bile su dpl. iur. Eldina Hodžić Nurkić i prof. mr. Edisa Demić.
Veliko hvala svim članicama Udruženja “Vrba” na divnoj dobrodošlici. Sigurni smo da ćemo u budućnosti još više sarađivati na programa osnaživanja žena.
Počeli smo od osvještavanja uloga koje nesvjesno preuzimamo svakodnevno i kako one utječu na nas.
Razgovarali smo i o položaju žena u vlastitim lokalnim zajednicama kao i o tome kako da postavimo zdrave i jasne granice.
Radionicu smo završili uvidom u naše emocije i načine na koje se nosimo sa njima.
Zahvalni smo svim našim učesnicima što su dio priče koju zajedno pričamo.

„Ekumenska inicijativa žena (EIŽ) hrvatska je neprofitna organizacija koja kroz svoj program dodjele financijskih potpora podržava projekte i razvoj bazičnih organizacija kojima upravljaju žene te teologinje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, na Kosovu i u Srbiji. EIŽ je posvećena osnaživanju uloge žene u jačanju civilnog i međureligijskog dijaloga te potencijala vjere kao pozitivnog faktora socijalne promjene kroz izgradnju mira i pomirenja. S obzirom na svoj regionalni profil, EIŽ osigurava aktivisticama iz svoje mreže mogućnost susreta te razmjenu iskustava s ciljem veće vidljivosti njihova rada i veće mogućnosti za pristup resursima.”

Related Posts