Projekat „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“

Udruženja „Dignitet“ implementira projekat pod nazivom „Funkcionalni pristupi za zaštitu dječjih prava“ koji je podržan od strane Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja.

Cilj projekta je pružiti informacije i nova znanja, koja mogu doprinijeti izgradnji ispravnog shvatanja i promjeni svijesti roditelja, nastavnika i učenika (njenim oblicima, uzrocima, rizicima) sa posebnim fokusom na zaštitu djece putem interneta od strane brojnih predatora.
Predavanje je održano za učenike 9.razreda.

Related Posts