Posjeta Udruženju od strane Instituta za razvoj mladih KULT

U toku marta,  naše Udruženje je posjetila Selma Šljivo, predstavnica Instituta za mlade KULT.

Institut za razvoj mladih KULT predano  doprinosi pozitivnom  razvoju  Udruženje “Dignitet”  u pogledu  unaprjeđenja organizacijskih  kapaciteta. Nakon prve analize procjenu organizacijskih kapaciteta  u kojoj je  Udruženje dobilo jasne smjernice za daljnje djelovanje, strateška planiranja i vlastiti razvoj u toku ove godine slijedi nova  analizi procjenu organizacijskih kapaciteta koja bi trebala svijedočiti pozitivnom  razvoju organizacije.

Instrument za razvoj organizacijskih kapaciteta (KULT/ROK)https://kult.smapply.io/res/p/kult-rok/
KULT/ROK se sastoji iz dva dijela koji služe za procjenu organizacijskih kapaciteta (KULT/POK), te organizacijskih performansi/učinaka (KULT/POP). Zavisno od potreba korisnika APPLY, jedan ili oba alata će im biti stavljena na raspolaganje da uz pomoć stručnog tima Instituta prepoznaju svoje stvarne potencijale i oblasti kapaciteta i djelovanja organizacija civilnog društva (OCD) koje trebaju unaprijediti da bi dobili sredstva kako od Instituta, tako i od drugih donatora koji prepoznaju značaj ovog alata.

KULT/POK čini 14 kategorija koje korisnici prolaze kroz dvije faze: Faza samoprocjene i Faza verifikacije. Prve četiri kategorije su ujedno proširena predgrantovska revizija Instituta (PGR). Fazu samoprocjene i verifikacije te četiri kategorije moraju proći sve OCD koje žele aplicirati za sredstva koja Institut dodjeljuje kroz jedan od svojih programa; i sve OCD koje se obavežu da će to uraditi u sporazumu s Institutom ili nekim drugim donatorom koji surađuje s Institutom. U trećoj, Fazi procjene kapaciteta, stručni tim procjene kapaciteta provjerava ocjene koje je OCD dala sama sebi i provjerava druge preduvjete koje OCD mora ispuniti da bi dobila sredstva od Instituta. Ovi preduvjeti su definirani u drugim pravilnicima i priručnicima Instituta i mogu se razlikovati od programa do programa, zavisno od potreba programa i uvjeta koje su postavili donatori.

KULT/POP se takođe sastoji iz tri faze, Faze samoprocjene i Faze verifikacije performansi, te Faze procjene organizacijskih performansi. S obzirom na to da provjerava performanse OCD, ne može se koristiti za ocjenjivanje njenih sposobnosti da dobije i implementira grant, već se koristi isključivo za identifikaciju slabijih praksi organizacije i definisanje preporuka za unapređenje.

 

Udruženje “Dignitet” zahvaljuje se na neizmjernom doprinosu jačanju organizacijskih kapaciteta omogućenom od strane Instituta za razvoj mladi KULT.

 

 

 

Related Posts