MoYouth Camp

MoYouth Camp koje organizuje Vijeće mladih Grada Mostara okuplja 20 mladih sa područja Grada u periodu od 26.9. do 29.9. 2022 u @kalimaresortbih u Podveležju kod Mostara.

Program rada je usmjeren na jačanju sopstvenih kapaciteta i upoznati se sa predstavnicima vlasti, predstavnicima međunarodnih nevladinih organizacija, te mladima koji širom Bosne i Hercegovine vode borbu kako bi naše društvo učinili boljim za svoje kolege.
Edisa Demić predstavnica @udruzenje.dignitet danas je dala doprinos MoYouth. Tom prilikom predstavila je mladima rad Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet, svoj dugogodišnji aktivizam i rad u zajednici. Poseban fokus je stavila na projekat @Edisa Demic Project “On my own” RCH i projekte koji su vezani za borbu protiv korupcije. U drugom djelu programa mladi su imali praktične vježbe u kojima su istakli rješenja na brojne izazove sa kojima se susreću. Krajnji cilje radionice je doprinjeti poboljšati položaj mladih u Mostaru i usmjeriti mlade da grade vlastitu Utopiju.

Related Posts