Mladi Kao Zagovarači Promjena U Svojim Lokalnim Zajednicama

Članica Udruženja “Dignitet”  Adna Žujo je dio ove fenomenalne priče.

Ukoliko mladi znaju kako i na koji način mogu ostvariti utjecaj na donosioce odluka, kako mogu dobiti potrebnu pažnju i podršku javnosti i koji su mehanizmi njihovog uključivanja u donošenje odluka, onda i mogu zagovarati poboljšanje svog položaja i statusa, ali i ostvarivanje drugih prava koja im pripadaju, a koja su im u njihovim zajednicama uskraćena.

Najbolji način da se postigne određeni cilj jeste korištenje demokratskih, zakonima osiguranih sredstava, putem kojih se lokalna zajednica može motivirati, a u krajnjoj liniji i „natjerati“ da čini određeni napredak kako bi poboljšala položaj mladih u svojoj zajednici.

Mladi polaznici sedamnaeste generacije Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere su, tokom petog modula koji je posvećen javnom zagovaranju i lobiranju, imali priliku da promišljaju o vlastitom angažmanu u zajednici, kao i da dobiju praktične smjernice kako da se postave kao legalni i legitimni sudionici i partneri vlastima u procesu donošenja odluka koje se direktno ili indirektno na njih odnose.

Izdvojila bih ovaj modul kao jedan od značajnijih iz razloga što, rekla bih, jako mali broj nas zna razliku između zagovaranja i lobiranja. Nakon modula prepoznala sam značaj zagovaranja kao alata u demokratskom društvu. Lobiranje je važan dio ovog procesa i takođe treba da ima svoju strukturu po kojoj se planira i dešava. Smatram da bi mladi mogli više doprinijeti promjenama kada bi bolje poznavali politički sistem i koristili sve raspoložive alate, a posebno društvene mreže u toku zagovaranja, podijelila je svoje utiske Ermina Smajlović, polaznica UMiD-a iz Živinica.

Tokom obuke, budući omladinski lideri upoznali su se sa elementima, procesom i principima zagovaranja. Da bi neko bio dobar zagovarač neophodno je i da poznaje sistem vlasti prema kom zagovara, te da posjeduje određene vještine, ali i tehnike koje će povećati uspješnost zagovaračke akcije. Kompleksan politički sistem Bosne i Hercegovine s jedne strane usložnjava zagovaračke procese, a sa druge strane nudi više mogućnosti za zagovaranje većeg broja aktera.

Kako samo znanje nije dovoljno ukoliko nije praktično primjenjivo, polaznici su tokom praktičnog dijela modula kreirali svoje zagovaračke kampanje u okviru koji su identifikovali probleme i rješenja koja žele zagovarati. Zagovarački procesi su važna tema jer osiguravaju dugoročne promjene koje utječu na živote, ne samo mladih, nego i cijele zajednice.

Institut kroz UMiD obuku za omladinske lidere osnažuje mlade da koriste zagovaranje kao alat za postizanje promjena, i da u konačnici budu važan dio u procesu donošenja odluka koje se tiču i njih samih.

Tekst preuzet sa  https://www.mladi.org/bs/projekti/3/change/8943-mladi-kao-zagovaraci-promjena-u-svojim-lokalnim-zajednicama?fbclid=IwAR09e6hIQDcELqiwyg7fb9eQ10nVeFdG5nnjIRF5aDdjGlspbN7Vti6Wds4

Related Posts