Lokalna Dijaloška Platforma

Jedan od preduvjeta za postizanje pozitivnih društvenih promjena unutar lokalne zajednice jeste uspostavljanje adekvatne saradnje između nevladinog i vladinog sektora.

Shodno navedenom početak sedmice obilježili smo učešćem na sastanku Lokalne dijaloške platforme Grada Mostara, kojom je koordinirala gđa. Sabina Memić.

Lokalna dijaloška platforma kroz svoje buduće djelovanje ima za cilj jačati komunikaciju građanki i građana sa lokalnom vlasti, kako bi se što adekvatnije pronalazili zajednički mehanizmi za riješavanje društvene problematike koja je već dugi niz godina evidentna u našem gradu.
Podršku navedenoj platformi u okviru projekta “MAKERS” pruža UNDP.
Tim Udruženja “Dignitet” članstvom u Lokalnoj dijaloškoj platformi nastojati će davati svoj doprinos s ciljem postizanja pozitivnih društvenih promjena na razini Grada Mostara.

Related Posts