Informisani Građani I Učinkoviti Mehanizmi U Prevenciji I Borbi Protiv Korupcije

Dana 21. juna 2022 godine predstavnici Udruženja Edisa Demić i Ivo Čarapina sudjelovali na sastanku u organizaciji projekta Misije OSCE u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“.
 
Prepoznajući značaj prevencije i borbe protiv korupcije za Bosnu i Hercegovinu, Misija OSCE-a je sprovela veliko istraživanje čiji nalazi pokazuju ključne probleme u borbi protiv korupcije, te će uzimajući u obzir ove nalaze kreirati javnu kampanju koja će informisati javnost o razmjerima koruptivnih praksi i o njihovim socio-ekonomskim i političkim aspektima, kao i mehanizmima antikoruptivnog djelovanja u BiH.
 
U saradnji sa ekspertnom PR agencijom, Misija OSCE-a trenutno radi na izradi marketinške strategije za ovu veliku javnu kampanju čiji je osnovni cilj povećanje znanja BH građana o korupciji, načinu prijave korupcije i spremnosti da se to učine. U cilju informisanja relevantnih aktera o planiranoj javnoj kampanji, te otvaranju diskusije o sadržaju strategije za kampanju, organizujemo konsultativne sastanke za predstavnike institucija i organizacija civilnog društva.
 
Trogodišnji projekat „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“ je Misija OSCE u BiH započela u aprilu 2021. godine uz finansijsku podršku Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provođenje zakona (INL) pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država. Jedan od glavnih ciljeva ovog Projekta je podizanje svijesti građana o štetnim posljedicama korupcije i jačanje učešća građana u prevenciji ove štetne društvene pojave

Related Posts