Edukacija na temu “Uspostavljanje veze između rodno zasnovanih ubistava žena i različitih oblika nasilja nad ženama”

Sutkinje Marija Aničić-Zgonjanin i Sonsirej Radivojević su održale online obuku na temu “Uspostavljanje veze između rodno zasnovanih ubistava žena i različitih oblika nasilja nad ženama”.
‼️ Kroz obuku obuvatile su:
Zalaganje za izmjene i dopune zakonodavstva u oblasti femicida i unapređenja prakse u tretmanu femicida
Uporedni prikaz zakonskih rješenja u BiH primjedbi iz Izvještaja GREVIO grupe monitoringa
Praksu u postupanju naših sudova i Evropskog suda za ljudska prava u predmetima sa eskalirajućim nasiljem i tendencijom rezultiranja nasilja femicidom ili ubistvom uz nasilje nad ženama
“Veoma je važno što su sutkinje navele o procjeni ugroženosti žrtve koju smatram jednim od jako važnih segmenata u rješavanju problema nasilja u porodici, i da treba jako puno sa policijom raditi baš na toj procjeni ugroženosti žrtve i Zakonski obuhvatiti neke od modela procjene, jer kako smo vidjeli u BiH se ne primjenjuje nijedan zvanični model provjerenih metoda za procjene ugroženosti žrtve koji se primjenjuje u svijetu.”, istakla je inspektorica Mr.sci, Alma Kovačević, ispred Sektora kriminalističke policije MUP TK-a.
Naredna obuka je zakazana za 5. decembar na temu “Obrada slučajeva pokušaja ubistva” gdje će predavati sutkinje dr.sc. Katica Artuković i Lejla Konjić Dragović.
NijednaZenaZrtvaNasilja
JaBiHEU
Udruženje Dignitet
Finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

Related Posts