Day

August 11, 2022
Projekt “On my own – Neću štelu 2.0” predstavlja umjetnički aktivizam i ekološku osvještenost građana, kao i doprinos mladima u borbi protiv korupcije.
Read More