Uradili smo istraživanje o femicidu u BiH

„Femicid se može smatrati krajnjim oblikom muškog nasilja nad ženama i djevojčicama koji je ukorijenjen u rodnoj nejednakosti u društvu i prisutan je u svim dijelovima svijeta. Postojanje različitih definicija femicida jedan je od ključnih razloga zbog kojih je teško utvrditi rasprostranjenost ove pojave, što otežava njeno sveobuhvatno analiziranje i kreiranje efikasnih strategija za njeno sprječavanje. Nepostojanje jedinstvene definicije otežava praćenje femicida, koji postaje nevidljiv među općim podacima o ubistvima“. Ovo je dio zaključaka istraživanja koje su, početkom ove godine, pokrenule organizacije civilnog društva JaBiHEU i Dignitet u okviru projekta Unaprjeđenje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno-zasnovanog nasilja u BiH uz finansijsku podršku Evropske unije.

Autori istraživanja, Gorana Mlinarević i dr. sc Denis Pajić dali su sveobuhvatan prikaz manifestacije femicida, etimološkog i fenomenološkog razmatranja imena femicida. Istraživanje također ukazuje i na prikupljanje relevantnih rodno razvrstanih podataka kao uslovu za adekvatan rad na prevenciji femicida ali i na obaveze prikupljanja podataka prema Istanbulskoj konvenciji. Nadalje istraživanje daje pregled krivičnih zakonodavstava u EU, našoj regiji i Bosni i Hercegovini relevantnih za procesuiranje femicida kao i za procesuiranje femicida Zakonodavni okviri za posjedovanje malog oružja i lakog naoružanja u BiH iz feminističke perspektive. U konačnici date su i preporuke kako zagovarati prevenciju femicida. Istraživanje će biti predstavljeno u prvoj polovini septembra.

Related Posts