TTX Radionice Namjenjene Za Jačanje Kapaciteta Profesionalaca Za Borbu Protiv Trgovine Ljudima U Bosni I Hercegovini

!

Predstavnice Udruženje za edukaciju i razvoj “Dignitet” Edisa Demic i Eldina Hodžoć Nurkić sudjeluju na dvodnevnim TTX radionica namjenjenim za jačanje kapaciteta profesionalaca za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.
Radionice se održavaju u periodu 5-6. jula u Zenici.
Tabletop Exercises (TTX) – multisektorske i multidisciplinarne radionice za članove koordinacionih tijela i drugih predstavnika institucija sistema upućivanja za žrtve trgovine ljudima, namijenjene jačanju kapaciteta profesionalaca za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „PROAKTIVAN pristup sprečavanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini”, koji podržava USAID/INSPIRE i projekta “Glas organizacija civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima”, koji podržava Evropska unija.
Model TTX-a je inovativna edukacija zasnovana na specifičnoj metodologiji i stvarnim slučajevima iz prakse, te simuliranim vježbama sa ciljem edukacije timova za bolju identifikaciju, te pružanje standardizirane i kvalitetne asistencije žrtavama trgovine ljudima. Ove radionice (TTX) su orijentisane na rezultate i trebaju proizvesti djelotvorne politike odgovora i preporuke za poboljšanje efikasnosti napora u borbi protiv trgovine ljudima i rodno utemeljenog nasilja.

Related Posts