Projekat “Snaga je u tebi”

Projekat “Snaga je u tebi” promoviše zdravu komunikaciju i podržava žene i djevojčice u razbijanju rodnih stereotipa i prekidanju cikluse nasilja, predrasuda, sagorijevanja na poslu i u vezi, te ih osnažuje da govore protiv nepravde.

Prve radionice su implementirane 13. i 14. augusta 2022 u Rujištu, kod Mostara.
Kroz tematske sesije učesnice su učile tehnike koje mogu iskoristiti da procijene odnos u kojem su sa svojim bliskim krugovima, prepoznaju prijetnje, nauče postavljati zdrave granice i na taj način zaštititi svoje mentalno i fizičko zdravlje. Također su ohrabrene i poučene kako da zatraže pravnu podršku i savjetovalište.
Druga faza projekta će biti implementirana u Blagaju, a konačno, projekat će rezultirati razmjenom iskustava sa novim učesnicama, te tako stvariti snažnu mrežu solidarnosti i podrške među ženama.

Related Posts