Eldina Hodžić

Eldina Hodžić Nurkić

Pravnica i osnivačica Udruženja

Biografija

Eldina Hodžić Nurkić, završila Srednju medicinsku školu u Tuzli, a zatim diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2013. godine. U periodu od oktobra 2013. godine do oktobra 2014.godine odradila volonterski-pripravnički  staž kao diplomirani pravnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Po okončanju volonterskog-pripravničkog staža u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK radila do oktobra 2017. godine. Trenutno zaposlena kao  dipl. pravnik u Grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Mostar. Od 2013. godine auditor hala kvalitete pri Agenciji za certificiranje halal kvalitete BIH.

Ima položen Ispit općeg znanja pri Agenciji za državnu službu FBIH. Uspješno okončana edukacija u okviru nastavnog predmeta Privredno pravo u Općinskom sudu u Tuzli, uspješno okončana edukacija iz poslovnog planiranja u okviru Academic business centre, uspješno okončana edukacija za osposobljavanje za utvrđivanje i kontrolu halal kvalitete i proizvoda i usluga 2013. godine pri Agenciji za certificiranje halal kvalitete. Bila predstavnik i učesnik u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u Stručnoj diskusiji o stomatološkoj zaštiti djece sa teškoćama u razvoju u FBIH – Fond otvoreno društvo BIH 22.11.2016. godine.

Pohađala i uspješno okončala niz seminara i edukacija.

Govori Engleski jezik. U želji da doprinesem unaprijeđenu društva i da pomogne drugima priključila sam se grupi aktivistica  Udruženja Dignitet koje je svijetla promjena u našem okruženju. Nikola Tesla je rekao:” Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju”, a Udruženje Dignitet sa svojim članicama nalazi se na frekvenciji pozitivnih promjena,emocija i vibracija.