Edisa Demić

Edisa Demić

Direktorica i osnivačica Udruženja

Biografija

Dugogodišnja aktivistica Edisa Demić, profesorica pedagogije i magistrica sociologije, rad u nevladinom sektoru počinje 2005. godine, gdje radi i danas. Edisa je glavi inicijator osnivanja Udruženja za edukaciju i razvoj “Dignitet” te je ujedno i direktorica Udruženja.

Edisa ima  dugogodišnje iskustvo u prevenciji i borbi protiv zlostavljanja djece i trgovine ljudima, te pružanju podrške i pomoći žrtvama ne samo trgovine ljudima, već različitih vidova nasilja.  Edisa je do sada vodila i učestvovala u više od 60 različitih projekata u Bosni i Hercegovini. Kao aktivistica i edukatorica, tokom 19 godina rada realizirala je impresivan broj radionica, predavanja i treninga za više od  55.000, studenata, učenika osnovnih i srednjih škola širom BiH. Blisko sarađuje sa brojnim domaćim i međunarodnim organizacijama, posebno se njen rad ističe sa mladima, roditeljima, učiteljima i brojnim relevantnim institucijama. Mnogo  puta bila je  inicijator kod nadležnih institucija za pokretanje, daljnjeg razotkrivanje i istraživanja određenih slučajeva, nasilja nad ženama, dječije pornografije i pedofilije i trgovine ljudima u BIH.  Također je  imala  priliku da bude  podrška žrtvama raznih vidova nasilja i zlostavljanja. 

Edisa je izvrsni poznavalac pravnog i institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, nasilja nad ženama, djecom  i trgovine ljudima, kao i relevantnih politika i praksi u drugim zemljama regije, a što je sastavni  dio njenog kontinuiranog posla. 

Početkom 2018. godine World Vision BiH izabrao je kao eksperticu u saradnji s mrežom “Snažniji glas za djecu” na izradi Indeksa 2.0. dječije zaštite. Maloljetničko prestupništvo u BiH bilo je u fokusu njenog istraživanja. 

Ugovorom vezan radni angažman ima u brojnim međunarodnim organizacijama kao što je PH International na projektu “Programu socijalizacije sa pravom i prevenciji maloljetničke  delinkvencije u Bosni i Hercegovini (BiH)“ itd. 

Početkom februara 2019. godine pred Komitetom za dječja prava u Ženevi sa timom delegacije iz BiH izlaže i brani Alternativni izvještaj o pravima djece u BiH u periodu od 2011. do 2018. Godine, koji je uradila Mreža Snažniji glas za djecu. Od junu 2019. godine izabrana je za trenericu Agencije za državnu službu Federacije BiH za stručno usavršavanje državnih službenika FBiH iz oblasti Odnosa s javnošću.

U julu 2019. uspješno završava program Međunarodne organizacije za migracije i postaje certificirana facilitatorica za Smarty i MoviEQ radionice. Od 2020. je lokalna koordinatorica (CLP) pri IOM-u za Mostar na projektu “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH”.

U oktobru 2019. godine uspješno završava C4AA https://c4aa.org/artaction-academy/  koja je fokusirana na borbu protiv korupcije. U septembru 2021.  postaje članica Skupštine Transparency internationala BiH https://tibih.org/, te je od jula 2022.  kao lokalna saradnica angažirana na projektu “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” koju provode Centri Civilnih inicijativa BiH.

Edisa je uz podršku Fonda Otvorenog Društva BiH i Makedonije, 2020 i 2022. godine implementirala četiri faze projekta “Regional Creative Hub”. U 2022. je implementirala  projekat “On my own  – Neću štelu Vol II”, koji je podržao Fond Otvorenog Društva BiH. 

Edisa je trenutno koordinatorica brojnih projekata među kojima izdvajamo projekat “Unapređivanje pravne i društvene matrice radi prevencije femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH” koji Udruženje Dignitet provodi u partnerstvu sa JaBIHEU. Više o projektu na: https://www.digitalnaklinika.ba/

Udruženje Dignitet pod rukovodstvom Edise prošlo je jednogodišnji  program jačanja organizacijskih kapaciteta i steklo  licencu POUZDAN PARTNER. Više na linku https://mladi.org/udruzenje-dignitet-iz-mostara-sarena-krila-mladog-leptira/